0 - 0,50 mm
�retimini Yapt���m�z Standart Kau�uk Gran�l (SBR) �r�nlerimiz

� 2013 A�ao�lu �irketler Grubu